personen

Barthold van Nijsten

Ook bekend als Bartholomeus van Nijsten.

geboren: ca. 1628
overleden: 12-03-1696

opmerkingen

Overig: was grietman van Rauwerderhem 1670-1696.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 165.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 232 en II, 157.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1668 - 10-02-1671
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1673 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1674.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-04-1677 - 08-04-1681
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1683 - 18-02-1686
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-04-1692 - 12-03-1696
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden (niet zeker).