personen

Meynardus van Idzaerda

Ook bekend als Meynte van Idsaerda.

geboren: -
overleden: 22-12-1618

opmerkingen

Overig: was grietman van West-Stellingwerf 1600-1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 402.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 226 en II, 152.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 257.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1596 - 1599
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 18-02-1615 - 22-12-1618
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.