personen

mr. Jacob Andries Weiland

geboren: 09-05-1784 te Utrecht
overleden: 07-05-1869 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 326.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 1159.

functies in bovenlokale instellingen

functie: substituut-procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 06-12-1826 - 30-09-1833
anderen met deze aanstelling...

Te 's-Gravenhage.

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-10-1833 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Holland (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 31-12-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (1842-1861)
van: 01-01-1842 - 07-05-1869
anderen met deze aanstelling...