personen

Roelof Roelofsz. Eelbo

heer van Molenaarsgraaf.

geboren: 1682
overleden: 13-01-1738

lid Oudraad van Dordrecht (1711 - 1738).

opmerkingen

Heerlijkheid: verwerving 1731.

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 792.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1724 - 30-04-1727
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1727 - 30-04-1728
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

De reden van beëindiging is onbekend.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1730 - 30-04-1733
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-04-1733 - 23-03-1736
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1736 - 13-01-1738
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.