personen

mr. Edzard Reint baron van Welderen Rengers

geboren: 23-05-1801 te Groningen
overleden: 27-12-1848 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Persoonsgegevens: naamstoevoeging 'van Welderen' 1807.
Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 291.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 109.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 243.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 11-03-1834 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 27-12-1848
anderen met deze aanstelling...