personen

mr. Pieter Willem Provó Kluit

Ook bekend als Provó Kluit van Rijnsaterwoude.

geboren: 16-10-1773 te Lillo
overleden: 24-07-1851 te Bussum

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 46 (1960) 213.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 699.

functies in bovenlokale instellingen

functie: substituut-procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...

Te Amsterdam.

functie: president
instelling: Criminele Rechtbank (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 31-12-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland (1842-1861)
van: 01-01-1842 - 24-07-1851
anderen met deze aanstelling...