personen

Aede van Eysinga

Ook bekend als Edo van Eysinga.

geboren: ca. 1600
overleden: 30-12-1636

opmerkingen

Overig: was grietman van Leeuwarderadeel 1634-1635.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 29.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 587.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-05-1623 - 05-06-1624
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...