personen

dr. Zacharias Cornelisz. van Beresteyn van Hofdijck

heer van Middelharnis en Oostmoer.

Ook bekend als Zacharias Hoffdijck van Beresteyn.

geboren: 1623
overleden: 23-07-1679

lid Veertigraad van Delft (1652 - 1679).

bronnen voor de persoonsgegevens

Beresteyn, E.A. van en W.F. del Campo Hartman, Genealogie van het geslacht Van Beresteyn I ('s-Gravenhage 1954) 252.

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 10 (1915) 266.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 225.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1669 - 30-04-1672
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 27-09-1672 - 30-04-1675
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.