personen

mr. Jacobus Scheltema

geboren: 14-03-1767 te Franeker
overleden: 25-10-1835 te Utrecht

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 83.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 205.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 27 (1941) 232.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1274.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 17-08-1795 - 31-08-1797
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Sneek
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: tweede commies
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 01-12-1798 - 05-1799
anderen met deze aanstelling...

De aanstelling was voorlopig.

functie: lid
instelling: Zeeraad
van: 05-03-1802 - 12-07-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Ministerie van Financiën
van: 17-07-1806 - 09-10-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Hoog Gerechtshof voor Financiën en Zeezaken (1814-1819)
van: 08-02-1814 - 31-12-1819
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Hoog Militair Gerechtshof (1814-1861)
van: 25-07-1820 - 25-10-1835
anderen met deze aanstelling...