personen

mr. Aede van Eysinga

Ook bekend als Adam van Eysinga.

geboren: 1560
overleden: 02-06-1619

opmerkingen

Overig: was volgens Vries gedeputeerde ter Staten-Generaal in 1596, maar dit wordt door andere bronnen niet bevestigd.
Het is niet geheel zeker dat de zitting in Gedeputeerde Staten van Friesland bij deze persoon hoort; De Haan Hettema noemt een gelijknamige tijdgenoot, over wie verder niets bekend is.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 99 en II, 66.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 586.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 6.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 274.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-05-1598 - 06-04-1601
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1607 - 24-03-1608
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon (zie 'opmerkingen').

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 07-04-1608 - 02-06-1619
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Beƫindigd door overlijden.