personen

Johan van der Beecke tot Doornick en Krijtenberg

Ook bekend als Joan van der Beek.

geboren: 1611
overleden: 05-06-1660

lid Raad van Deventer (1638 - 1660).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 477.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 100-102.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 31III, n. 1.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1645 - 30-04-1660
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...