personen

dr. Apollonius Scotte

Ook bekend als Apollonius Schotte.

geboren: -
overleden: 01-11-1639

opmerkingen

Persoonsgegevens: waarschijnlijk tussen 1570 en 1575 geboren.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 607.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 1231.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 09-10-1608 - 01-11-1639
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 21 oktober. F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen 2 (Middelburg 1893) 607 geeft onjuist aanvang 1610. Beƫindigd door overlijden.