personen

jonkheer Antoine d' Arnaud

geboren: 1712
overleden: 12-03-1762

opmerkingen

Overig: Raad van State 450 jaar vermeldt ook de functie van lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, maar daarvoor is elders geen bewijs gevonden.
Was grietman van Oostdongeradeel 1757-1762.

bronnen voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 178.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 355.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1755 - 10-05-1758
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1758 - 30-04-1761
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1761 - 12-03-1762
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.