personen

dr. Johan Weerts

geboren: 1704
overleden: 22-04-1775

lid Raad van Deventer (1749 - 1775).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 690.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 189-192.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-07-1753 - 28-04-1756
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1754.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1765 - 30-04-1767
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...