personen

Ernst van Ittersum tot Nijenhuis

geboren: 1563
overleden: 11-09-1611

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 353.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 17-07-1593 - 16-10-1593
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1594 - 31-03-1596
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is onzeker; gebaseerd op het aanvangsjaar in de Raad van State.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 09-05-1596 - 11-04-1601
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1601 - 19-04-1606
namens: Twente, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is afgeleid van de aanvangsdatum als gedeputeerde ter Staten-Generaal; er is echter geen benoeming in Gedeputeerde Staten namens Twente bekend tussen 1606 en 1610.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 20-04-1606 - 11-09-1611
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 28 maart, Oude Stijl). Beƫindigd door overlijden.