personen

dr. Aart Dirksz. van Clevesteyn

Ook bekend als Adriaan van Clevesteijn.

geboren: -
overleden: 05-1655

lid Vroedschap van Gorinchem (1626 - 1655).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 64.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 26 (1972) 76.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-03-1631 - 30-04-1632
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1642 - 30-04-1645
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...