personen

mr. Jean Henry Appelius

geboren: 30-04-1767 te Middelburg
overleden: 12-04-1828 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: na 13 februari 1807 was Appelius zowel Secretaris-Generaal als lid van de Staatsraad in gewone dienst. In september 1808 kwam hij in Buitengewone Dienst.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) I, 103.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 517.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 23.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 16.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 86.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 20-10-1795 - 22-04-1796
namens: Middelburg
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-12-1795 -
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 25-01-1796 -
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Zeeland
van: 20-06-1798 - 03-02-1798
anderen met deze aanstelling...

Al op 1 juli 1798 kreeg Appelius dispensatie van deze werkzaamheden om zich ten dienste te stellen van het Intermediair Uitvoerend Bewind.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Middelburg
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 03-12-1801 - 30-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 01-05-1805 - 21-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 22-06-1806 - 08-01-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 13-02-1807 - 30-09-1808
anderen met deze aanstelling...

Met gelijktijdige waarneming van de functie van secretaris. Herbenoemd als staatsraad voor 1808 op 14 december 1807.

functie: raad-secretaris
instelling: Koninklijke Secretarie
van: 08-01-1808 - 24-05-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-01-1809 - 27-05-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Financiën
van: 27-05-1809 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Syndicat de Hollande
van: 23-09-1810 - 01-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Conseil d' Etat
van: 12-11-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 23-05-1814 - 12-09-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Generale Directie der Indirecte Belastingen (1815-1818)
van: 16-09-1815 - 28-02-1818
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Generale Directie der In- en Uitgaande Rechten en Indirecte Belastingen (1818-1821)
van: 28-02-1818 - 01-01-1821
anderen met deze aanstelling...

Het departement was van februari tot 1 aug 1819 In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen genaamd.

functie: minister van staat

van: 21-12-1820 -
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Generale Directie der Ontvangsten (1821-1824)
van: 01-01-1821 - 30-03-1824
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 01-04-1824 - 12-04-1828
anderen met deze aanstelling...