personen

dr. Jacob Joan Fockink

geboren: 1717
overleden: 15-03-1789

lid Raad van Deventer (1740 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 659.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 188-193.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 65 (1948) 194.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-11-1748 - 30-04-1753
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1761 - 30-04-1762
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-04-1768 - 30-04-1769
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...