personen

mr. Daam Fockema

geboren: 06-06-1771 te Dokkum
overleden: 31-07-1855 te Leeuwarden

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 42.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 49 (1963) 141.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 606.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 414.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Friesland
van: 21-06-1798 - 03-03-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Eems
van: 16-06-1799 - 21-06-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Friesland (1802-1811)
van: 24-08-1802 - 01-11-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 24-10-1822 - 05-04-1830
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 05-07-1831 - 18-10-1831
namens: Bergum, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1831 - 19-10-1834
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...