personen

Sibe van Scheltema

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: waarschijnlijk de Sippe van Scheltema in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 318 (derde generatie, zonder leefjaren).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 - 28-04-1584
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.