personen

Pieter Adriaensz. Sijms

geboren: 1645
overleden: 24-02-1713

lid Vroedschap van Alkmaar (1690 - 1713).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 220.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 18.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 10-01-1705 - 23-01-1707
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 09-02-1709 - 20-02-1711
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...