personen

Ernst van der Kuerbeecke

Ook bekend als Ernst van der Ceurbeecke.

geboren: 1581
overleden: 1658

lid Raad van Kampen (1619 - 1658).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 465.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 190.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1624 - 31-03-1627
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 11-1629 - 31-03-1630
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 23-10-1639 - 26-06-1643
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1638 (benoeming door de Staten van Overijssel op 21 maart 1639).

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-10-1651 - 27-06-1655
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...