personen

mr. Campegius Hermannus Gockinga

geboren: 13-09-1804 te Groningen
overleden: 02-06-1882 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 159.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 111.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 40 (1954) 146.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 203.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 29-06-1844 - 07-11-1871
anderen met deze aanstelling...

Vice-president 7 november 1871, president 6 april 1878.