personen

dr. Sebastiaan van Loosen

geboren: -
overleden: 24-04-1597

opmerkingen

Persoonsgegevens: hoewel de functies van gecommitteerde in de Raad van State en raadsheer in de Hoge Raad later onverenigbare ambten zijn, blijkt uit een resolutie van de Staten van Holland van 14 april 1588, waarin Van Loosen als gecommitteerde in de Raad van State met 'raadsheer' wordt aangeduid, alsmede uit het Jaarboekje van de regterlijke magt (1839) 33, dat het hier één en dezelfde persoon betreft.
Overig: was pensionaris van Gorinchem. Gedeputeerde ter Staten-Generaal voor Zeeland 1577.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XLIX.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 273.

Koopmans, J.W., De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 ('s-Gravenhage 1990) 323.

Verhas, C.M.O., De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den Haag 1997) 44.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 9 (1905) 243.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 26-01-1580 - 31-12-1581
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 18-01-1582 - 24-04-1597
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 11-02-1586 - 23-06-1593
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 02-02-1588 - 1589
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

De resoluties van de Staten van Holland van 2 februari 1588 melden dat Van Loosen wordt gecontinueerd voor een jaar, hoewel geen resolutie in 1587 is aangetroffen waarbij hij wordt benoemd. Ondanks de benoeming compareerde hij in 1588 en 1589 niet ter Staten-Generaal, blijkens de lijsten der gedeputeerden in de in de Resolutiën der Staten-Generaal 1588-1589 (zie institutionele toelichting).