personen

Frans Cornelisz.

geboren: -
overleden: 1642

lid Vroedschap van Edam ( - 1642).

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 3v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 30-05-1624 - 18-05-1626
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1630 - 30-04-1632
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 19-05-1634 - 13-05-1636
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...