personen

Anthony Oetgens van Waveren

heer van Waveren en Botshol, Ruige Wilnis.

geboren: 1585
overleden: 25-08-1658

lid Vroedschap van Amsterdam (1620 - 1658).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: ridder H.R.R. door keizer Ferdinand II 1 maart 1635.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 331.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1634 - 30-04-1637
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 19-07-1652 - 04-03-1653
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1655 - 30-04-1658
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...