personen

jonkheer mr. Godefridus Andreas Melort

Ook bekend als Melort van Middelharnis (1840).

gedoopt: 09-11-1792 te Oudenbosch
overleden: 25-02-1870 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1840.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 312.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 113.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 88 (1999) 246.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Holland (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 31-12-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (1842-1861)
van: 01-01-1842 - 02-07-1849
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 22-09-1849 - 30-09-1868
anderen met deze aanstelling...