personen

Jan Jansz. Schagen

geboren: ca. 1666
overleden: 13-12-1725

lid Vroedschap van Alkmaar (1704 - 1725).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 18.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 30-01-1717 - 17-02-1719
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-02-1721 - 21-11-1721
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot ontvanger van de convooien en licenten.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 31-01-1723 - 30-01-1725
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...