personen

Reinier Adriaan Gansneb genaamd Tengnagel tot Oldhuis

geboren: 1696
overleden: 17-11-1750

lid Ridderschap van Overijssel (1722 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 658.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-05-1727 - 03-05-1728
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...