personen

Douwe van Aylva van Loo

geboren: ca. 1639
overleden: 1669

opmerkingen

Overig: was grietman van Baarderadeel 1660-1669.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 266 en II, 179.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 25-09-1665 - 01-06-1668
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...