personen

mr. Ulbe Arends Everts

Ook bekend als Evertsz, Evertz.

geboren: 06-08-1799 te Joure
overleden: 26-03-1860 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 113.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 178.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Friesland (1838-1861)
van: 18-08-1847 - 20-11-1849
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 22-12-1849 - 26-03-1860
anderen met deze aanstelling...