personen

Alexander Karel van Heiden tot den Dam

geboren: 1709
overleden: 20-02-1776

lid Ridderschap van Overijssel (1738 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: graaf H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 692.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-05-1747 - 27-05-1749
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...