personen

Jan Pietersz. Stoop

geboren: -
overleden: 1634

lid Vroedschap van Alkmaar (1596 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10 en 11.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 08-05-1613 - 23-05-1614
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

De lijst Schutte (zie institutionele toelichting) geeft commissiedatum 18 mei.