personen

Imbert Imbertsz. Versteegh

Ook bekend als Engbert Engbertsz. Versteegh.

geboren: -
overleden: 02-07-1646

lid Vroedschap van Gorinchem (1604 - 1646).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 54.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 75 (1958) 74.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1627 - 30-04-1630
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1633 - 30-04-1636
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...