personen

mr. Gajus van Scheltinga

geboren: 1682
overleden: 19-01-1730

opmerkingen

Overig: was grietman van Kollumerland 1725-1730.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 102.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 322 en II, 216.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 18.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 339.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 02-05-1707 - 25-04-1710
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 01-12-1714 - 10-10-1725
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-04-1728 - 19-01-1730
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.