personen

mr. Jacob Crans

geboren: 22-03-1789 te Dordrecht
overleden: 20-05-1873 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 298.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 114.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (1842-1861)
van: 14-07-1847 - 21-03-1852
anderen met deze aanstelling...

Op 27-9-1847 geïnstalleerd.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 05-04-1852 - 20-05-1873
anderen met deze aanstelling...