personen

mr. Menno baron van Coehoorn

geboren: ca. 1725
overleden: 1801

lid Vroedschap van Sloten (1764 - 1784).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 503.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 87 en II, 56.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 182.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1760 - 30-04-1761
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1761 - 30-04-1763
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1763 - 1764
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-10-1764 - 30-09-1766
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-10-1766 - 30-04-1769
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1769 - 30-04-1772
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1772 - 18-06-1775
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1775 - 01-05-1785
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vanaf 1778 waarschijnlijk voor ander kwartier.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1785 - 1795
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...