personen

Amel van Oenema

Ook bekend als Aemilius van Oenema.

geboren: -
overleden: 07-04-1647

opmerkingen

Overig: was grietman van Schoterland 1627-1647.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 365.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-05-1644 - 07-04-1647
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.