personen

mr. Coenraad Alexander Jordens

geboren: 1749
overleden: 1807

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 134.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 52 (1966) 210.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 15-10-1803 - 30-04-1805
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...