personen

mr. Pieter Willem Ramaker

geboren: 1700
overleden: 1778

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 35 (1949) 94.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 429.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-04-1732 - 02-04-1742
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal. Volgt Daniël van der Haer op in het kwartier Friesland. Beëindiging wegens benoeming tot procureur-generaal van het Hof van Friesland.

functie: procureur-generaal
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 07-04-1742 - 08-12-1749
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 14-02-1752 - 23-02-1755
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...