personen

dr. Rhijnvis Feith

geboren: -
overleden: 07-1772

lid Raad van Zwolle (1755 - 1772).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 703.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 03-05-1762 - 28-09-1763
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-05-1767 - 02-05-1768
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1770 - 30-04-1771
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...