personen

Michiel Willemsz. van der Hoeff

Ook bekend als Michiel Willemsz. van Hoyst.

geboren: ca. 1565
overleden: 30-03-1646

lid Veertigraad van Delft (1595 - 1646).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 129.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1610 - 30-04-1612
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1615 - 11-05-1618
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1624 - 03-05-1627
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...