personen

mr. Pieter Elias

geboren: 18-04-1804 te Haarlem
overleden: 22-02-1878 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Felius, H. van en H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919 ('s-Gravenhage [z.jr.]) 134.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 116.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 155.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Holland (1840-1861)
van: 24-09-1850 - 02-1861
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.

functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland (1842-1861)
van: 03-02-1857 - 19-12-1860
anderen met deze aanstelling...

Op 2-3-1857 geïnstalleerd.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 16-02-1861 - 18-05-1876
anderen met deze aanstelling...