personen

mr. Willem Anne baron van Spaen la Lecq

Ook bekend als Van Spaen la Lecq van Hardenstein.

geboren: 26-12-1750 te 's-Gravenhage
overleden: 29-04-1817 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitel: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 273.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 470.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 781.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 91.

functies in bovenlokale instellingen

functie: grootmeester der Wapenen
instelling: Hoog Heraldiek College
van: 01-10-1809 - 07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Rijn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 26-09-1815 - 29-04-1817
anderen met deze aanstelling...