personen

mr. Albartus Deketh

geboren: 04-10-1796 te Harlingen
overleden: 03-06-1857 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 187.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 21 (1933/1934) 69.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 281.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-generaal
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Friesland (1838-1861)
van: 27-09-1838 - 30-12-1840
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 06-03-1841 - 03-06-1857
anderen met deze aanstelling...