personen

mr. Pieter Nicolaas Arntzenius

geboren: 10-07-1802 te Amsterdam
overleden: 20-06-1857 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 283.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 187.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 52 (1966) 15.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 181.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 24-12-1841 - 20-06-1857
anderen met deze aanstelling...