personen

dr. Cornelis Colterman

geboren: 1658
overleden: 04-1703

lid Vroedschap van Haarlem (1685 - 1703).

opmerkingen

Overig: benoemd tot gedeputeerde ter Staten-Generaal door de Staten van Holland op 19 december 1702, maar overleden vóór sessiename.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 121.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1698 - 30-04-1701
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...