personen

Balthasar Sem

geboren: -
overleden: 1683

lid Vroedschap van Den Briel (1650 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 2 en 41.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 18-06-1658 - 30-04-1660
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1662 - 30-04-1665
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1670 - 30-04-1672
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...