personen

Willem van Velsen

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden vóór 1683.
Overig: was ontvanger-generaal van Friesland.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 400 en II, 277.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 09-04-1664 - 16-06-1665
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...