personen

Jan baron van Borssele van der Hooghe

heer van Borssele en Hooge.

geboren: 1707
overleden: 14-03-1764

lid Raad van Middelburg ( - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 100.

Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 502.

Lyst der edele mogende heeren gecommitteerde raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie (z.d., z.p.) 5.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 30-05-1747 - 14-03-1764
namens: Eerste Edele
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 30-05-1747 - 14-03-1764
namens: Zeeland, Eerste Edele
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging als gecommitteerde raad, op grond waarvan zitting ter Staten-Generaal namens de Eerste Edele van Zeeland. Beëindigd door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 07-06-1747 - 14-03-1764
namens: Zeeland, Eerste Edele
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.